RECLAME & signING

Je advertentie ophangen op de hoogste gebouwen zodat iedereen het kan zien. Onze technici hangen doeken en logo’s zonder gebruik van hoogwerkers of kranen. 

Met behulp van rope access kunnen we de grootste raclame borden op elke plek ophangen, met de minste impact op de omgeving. De veiligheid ten alle tijde waarborgen.